Pozostań z nami

Księgowość i podatki

Zatrudniasz pracownika? Poznaj swoje obowiązki i uniknij przykrych konsekwencji braku wiedzy

Jesteś przedsiębiorcą, Twoja firma się rozwija i przyszła pora na zatrudnienie pierwszego pracownika? A może zatrudniasz już kilka osób, ale wciąż nie masz pewności czy wszystko robisz tak jak należy?
Ponieważ niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności (a ta może mieć dotkliwy wymiar finansowy), warto poznać wszystkie obowiązki, jakie niesie ze sobą zatrudnianie pracowników. Zaczynamy od zawarcia umowy o pracę.

Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że zatrudniając pracownika ma obowiązek zawrzeć z nim umowę o pracę. Ale już niestety nie każdy ma świadomość jakie elementy ta umowa powinna zawierać ani kiedy powinniśmy ją podpisać.

Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy umowę o pracę zawieramy w formie pisemnej. Jeżeli forma pisemna nie została zachowana to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków. Innymi słowy zawsze pewne elementy muszą być przedstawione pracownikowi na piśmie.

Poza tym każda umowa o pracę musi zawierać kilka innych obowiązkowych elementów:

  • Strony umowy (dane pracodawcy i pracownika),
  • Rodzaj umowy (Wyróżniamy umowy o pracę zawierane na okres próbny, na czas określony lub czas nieokreślony),
  • Datę zawarcia umowy (Uwaga! Każda umowa może zostać zawarta wcześniej, kilka dni lub tygodni przed rozpoczęciem pracy),
  • Rodzaj pracy (Nie mamy obowiązku podawać konkretnego stanowiska, możemy wskazać czynności, do które pracownik będzie wykonywał),
  • Miejsce wykonywania pracy (Może być nim siedziba Pracodawcy, ale nie koniecznie. Wskażmy faktyczne miejsce, gdzie praca będzie wykonywana),
  • Wynagrodzenie za pracę (Pamiętajmy o najniższym wynagrodzeniu, określonym odrębnymi przepisami. W roku 2017 wynosi ono 2.000 zł brutto przy zatrudnieniu pracownika na cały etat. W 2018 roku wzrośnie do 2.100 zł brutto),
  • Wymiar czasu pracy (Możemy zatrudnić pracownika na pełen etat lub dowolną jego część, np.  ¾, ½),
  • Termin rozpoczęcia pracy (Jeżeli termin ten nie zostanie podany to zgodnie z przepisami stosunek pracy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy).

Poza zawarciem umowy Pracodawca ma cały szereg innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników – formalności związane z ZUS, założeniem akt osobowych, szkoleniami bhp czy badaniami lekarskimi. O tym wszystkim w kolejnych artykułach.

Koniecznie przeczytaj: Zmiany w kodeksie karnym – przedsiębiorca może stracić firmę i majątek

Karina Rucińska, właściciel Centrum Rachunkowości i Szkoleń - biura rachunkowego z siedzibą w Wołominie. Doświadczona główna księgowa i specjalista ds. kadrowo-płacowych. Trenerka zagadnień finansowych i księgowych.

Popularne