poniedziałek, Październik 21, 2019

KSH

Kodeks Spółek Handlowych

Podział spółek – Dział II

Art. 528. § 1. Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej,...

Przekształcenia spółek – Dział III

Rozdział 1 Przepisy ogólne  Art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,...

Przepisy karne

Art. 585. (uchylony). Art. 586. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo...

Strona 4 z 4 1 3 4

Kategorie

Recommended

Zaloguj się do swojego konta

Wypełnij formularz, aby się zarejestrować

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Wprowadź nazwę użytkownika lub adres email, by odzyskać hasło.