Pozostań z nami

Zarządzanie i przywództwo

Lepiej dmuchać na zimne. Jak ochronić majątek, zakładając swój biznes?

Czasami wskutek niewłaściwego postępowania, podejmowania pochopnych decyzji czy też oszustwa ze strony nieuczciwych kontrahentów przedsiębiorca narażony jest na utratę majątku. Dlatego warto – nie tylko w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ale już na etapie jej tworzenia i uruchamiania – pomyśleć o właściwych sposobach ochrony nie tylko majątku przedsiębiorstwa, lecz także samego przedsiębiorcy. Zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i obcego, istnieje kilka rozwiązań prawnych, które to umożliwiają.

Jak ochronić majątek zakładając swój biznes

Jak ochronić majątek zakładając swój biznes?

Prowadząc działalność gospodarczą należy zadbać przede wszystkim o ochronę majątku osobistego. Warto pamiętać o tym już na etapie tworzenia działalności gospodarczej. Dobrym rozwiązaniem jest założenie spółki kapitałowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ egzekucja zobowiązań spółek kapitałowych nie może być prowadzona z majątku prywatnego wspólników.

Zupełnie inaczej przedstawia się odpowiedzialność członków zarządu. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Oznacza to, że – w odróżnieniu od udziałowców – odpowiadają oni swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki. Oprócz odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu spółek handlowych, ponoszą również odpowiedzialność cywilną, karną, a także odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Sukcesja i planowanie spadkowe

Nie bez znaczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje także kwestia sukcesji majątkowej. W tym przypadku również warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z utworzenia spółek kapitałowych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, co do zasady, udziały są dziedziczone i z mocy prawa przechodzą na spadkobierców.

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Jednak umowa spółki może skutecznie ograniczyć dziedziczenie udziałów (wówczas powstaje obowiązek wypłaty ekwiwalentów spadkobiercom) bądź też wyłączyć dziedziczenie udziałów, które wówczas są umarzane albo przechodzą na osobę trzecią.

W przypadku spółki akcyjnej akcje dziedziczone są na zasadach ogólnych, jednak istnieje konieczność zabezpieczania materii sukcesji w testamentach i polisach, gdyż statut spółki akcyjnej nie może przewidywać jakichkolwiek ograniczeń dotyczących dziedziczenia akcji. Wcześniejsze uregulowanie tych kwestii pomoże ograniczyć ryzyko na przykład dziedziczenia przez nieletnich, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdzie podjęcie decyzji wykraczających poza zwykły zarząd możliwe byłoby tylko za zgodą sądu rodzinnego.

Jak widać, korzyści z dobrze zaplanowanej sukcesji jest wiele, jak chociażby eliminacja negatywnych skutków przepisów prawa w kontekście przekazywania majątku kolejnym pokoleniom, ale także zabezpieczenie majątku firmy i wyeliminowanie dziedziczenia przez potencjalnych, niekompetentnych następców.

Trust

Przedsiębiorcy zainteresowani nie tylko ochroną zgromadzonego kapitału, ale także minimalizacją obciążeń podatkowych powinni rozważyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w reżimie podatkowym tzw. raju podatkowego. Interesującą formą ochrony zgromadzonego kapitału w rajach podatkowych są zrzeszenia podmiotów znane jako trust.

Raje podatkowe – optymalizacja podatkowa czy oszustwo?

Jest to forma umowy pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (tzw. donatorem), a osobą, która będzie tym mieniem zarządzać na korzyść określonych beneficjentów (tzw. trustee). Beneficjentem może być również sam donator. Takie rozwiązanie umożliwia przede wszystkim praktycznie całkowitą ochronę majątku przed wierzycielami, przewiduje znaczne uproszczenia procedur spadkowych w przypadku śmierci właściciela majątku, a także pozwala na uniknięcie wysokiego podatku od spadków.

Fundacja interesu prywatnego

Kolejnym rozwiązaniem, które umożliwia ochronę majątku przedsiębiorcy, jest fundacja interesu prywatnego. Co do zasady, w Polsce fundacje mogą być zakładane tylko w celu prowadzenia działalności o charakterze społecznym. Jednak w określonych państwach, na przykład w Panamie czy Księstwie Lichtensteinu, taka działalność może służyć zabezpieczeniu majątku prywatnego.

Tego typu fundacja to osoba prawna, która ma na celu zarządzanie majątkiem przekazanym na rzecz fundacji przez fundatora w sposób przez niego określony i na korzyść konkretnej osoby bądź rodziny (tzw. beneficjentów fundacji). Fundator ma prawo określić, kto zarządza fundacją oraz kto i na jakich zasadach może być jej beneficjentem. Beneficjentami mogą być nie tylko wskazane przez fundatora podmioty, ale także on sam.

Skorzystanie z takiego rozwiązania daje przedsiębiorcy wiele korzyści. Po pierwsze, faktycznym właścicielem wniesionego majątku jest fundacja, która nie odpowiada za zobowiązania fundatora lub beneficjentów, ale beneficjenci zachowują uprawnienia do określonych przez fundatora świadczeń z majątku fundacji.

Jak ochronić majątek przed wierzycielami?

Po drugie, informacje dotyczące funkcjonowania fundacji są ściśle chronione, co sprawia, że wierzyciele i kancelarie komornicze nie mają możliwości pozyskania informacji o zainwestowanych w ten sposób aktywach. Prowadzenie fundacji umożliwia także sprawny i jednolity proces decyzyjny, także w przypadku rosnącej liczby spadkobierców, jedynym organem decyzyjnym jest bowiem rada fundacji.

Szwajcarskie polisy ubezpieczeniowe

Interesującą formę ochrony majątku mogą stanowić także szwajcarskie polisy ubezpieczeniowe – tzw. annuitety. Zapewniają one uposażonemu regularne wypłaty świadczeń pieniężnych przez określony czas w zamian za płatną z góry sumę pieniędzy. Wysokość świadczenia może być stała bądź uzależniona od wysokości zysków z dokonywanych inwestycji. Odpowiednio skonstruowana polisa annuitetowa umożliwia całkowitą ochronę środków przed roszczeniami wierzycieli.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec
Opracował MK

Publikujemy materiały dotyczące przedsiębiorczości, innowacji, technologii, reklamy oraz lifestyle.

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany by dodać komentarz Logowanie

Dodaj komentarz

Zarządzanie i przywództwo

Dlaczego te sklepy zniknęły z polskiego rynku?

Real, Géant, Plus, Alma – te sklepy kojarzy chyba każdy Polak. Budziły ogromne zainteresowanie, więc tym bardziej dziwiło ich zniknięcie z rynku. Ale nie tylko te supermarkety musiały zakończyć działalność w naszym kraju. Przypomnijmy, jakich sklepów już nie ma, mimo że były chętnie odwiedzane przez klientów.

Géant

Założycielem sieci Géant był Geoffroy Guichard, który rozpoczął działalność w Saint-Étienne jeszcze w XIX wieku! Później powstawały kolejne sklepy, aż Guichard zdecydował stworzyć markę Groupe Casino. Ich pierwszy supermarket powstał w 1960 roku w Grenoble, a pierwszy hipermarket w 1970 roku w Marsylii. Z czasem sieci sklepów Grupy Casino zaczęły pojawiać się za granicą, a inwestycję w Polsce rozpoczęła w 1996 roku. Niestety, markę dopadły problemy finansowe, przez co zdecydowano sprzedać wszystkie sklepy w naszym kraju. W 2006 roku hipermarkety w Polsce zostały przejęte przez markę Real za 224 mln euro, natomiast za granicą nadal Géant istnieje, ma tysiące placówek handlowych i zatrudnia setki tysięcy pracowników.

Real

W Polsce Real pojawił się w 1997 roku, a 2006 roku marka zwiększyła liczbę swoich hipermarketów za sprawą przejęcia sklepów Géant. Niestety, w 2012 roku rozpoczęło się stopniowe przejmowanie hipermarketów Real przez francuską grupę Auchan. Finalnie Auchan przejął 54 hipermarkety w Polsce i 37 w Europie Wschodniej, co kosztowało markę 1,1 mld euro. Mówi się, że przyczyną sprzedaży sklepów w Polsce była chęć skupienia się Grupy Metro na rozwoju innych sklepów, m.in. Makro Cash and Carry.

Plus

Lata temu Plus był czołowym polskim dyskontem. W Polsce spółka Plus Discount posiadała ponad 200 sklepów w latach 1995-2007, a pierwszy z nich pojawił się w Dąbrowie Górniczej. Do asortyment sklepu należały głównie produkty spożywcze oraz podstawowe artykuły chemiczne, kosmetyczne i przemysłowe, w tym wiele z tych produktów sygnowane były marką własną Plusa. Pod koniec 2007 roku spółka Jeronimo Martins przejęła sieć 210 sklepów Plusa w Polsce i 75 w Portugalii za 320 milionów euro. W 2008 roku nastąpił rebranding sklepów Plus na Biedronka.

Hypernova

To kolejna sieć hipermarketów, której próżno szukać w Polsce. Hypernova należała do holenderskiego koncernu Ahold – koncern hipermarketów Hypernova posiadał 15, natomiast hipermarketów Albert, również należących do Aholda, było w Polsce 178. Sklepy zakończyły swoją działałność w Polsce w grudniu 2006 roku, a następnie zostały przejęte przez firmę Carrefour. Oficjalnym powodem wycofania się Aholda z Polski była konieczność skoncentrowania się na swojej działałności na rynku czeskim.

Bomi

Polska sieć supermarketów Bomi nie zdołała wygrać z konkurencją. Po kilku latach od zadebiutowania na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka musiała zlikwidować wszystkie swoje placówki, konkretnie w 2013 roku. Pierwsze delikatesy Bomi pojawiły się w 1995 roku Gdyni, a wszystkich sklepów było w całym kraju 36. Początkowo zakładano rozbudowę sieci głównie na Pomorzu, ale sukces w tym regionie spowodował rozbudowę działałności. Finalnie banki wypowiedziały Bomi umowy kredytowe, co wiązało się z koniecznością ogłoszenia upadłości.

W podobnej sytuacji znalazły się inne supermarkety – MarcPol, Billa, Hit,  Rema1000, Minimal, Jumbo, Edeka, Leader Price. Wszystkie dosięgnęła tzw. niewidzialna ręka rynku. Wiemy na pewno, że ich losu w najbliższej przyszłości nie podzieli Biedronka, która aktualnie jest liderem w klasyfikacji najchętniej odwiedzanych dyskontów w Polsce.

Czytaj więcej

Zarządzanie i przywództwo

Well-Being, czyli mikro odpoczynek i jego wykorzystanie w biznesie

Gdy pracownicy są zmęczeni, często chorują, brakuje im motywacji do pracy lub odchodzą z firmy – to mogą być oznaki, że w firmie nie dzieje się dobrze. Żeby pracownicy byli zaangażowani potrzebny jest pewien poziom dobrostanu, czyli well-being.

Well-Being

– Mikro odpoczynek to np. proste krótkie ćwiczenia oddechowe, które zajmują do trzech minut, a działają tak samo jak filiżanka kawy – wyjaśnia Ewa Stelmasiak założycielka The Wellness Institutei dodaje – Well-being jest wskazany zarówno dla liderów w organizacjach, osób zarządzających innymi, jak i samych pracowników po to by mogli sami zadbać o swoją efektywność, swój komfort pracy i jakość życia w czasie pracy.

Żródło: newsrm.tv
Opracował MK

Nie przegap: Pracujesz przy komputerze? Twoje zdrowie może na tym ucierpieć. Sprawdź dlaczego

Czytaj więcej

Zarządzanie i przywództwo

Zarządzanie małym zespołem to też wyzwanie

Koordynacja pracy kilkuset czy kilkudziesięciu osób to niełatwe zadanie. Co jednak, gdy liczba zaangażowanych w projekt nie jest tak duża – czy automatycznie oznacza to, że obowiązków jest mniej, a podołanie im jest łatwiejsze? A może wręcz przeciwnie – zarządzanie takim kilkuosobowym składem jest dla menedżera jeszcze bardziej wymagające?

zarządzanie małym zespołem

Mniej ludzi, więcej komunikacji

Jedną z podstawowych prawd o biznesie jest to, że tworzą go ludzie. Kompetentny, dobrze ze sobą współpracujący i ufający sobie zespół pracowników to kapitał, który może dać ogromną przewagę konkurencyjną. Jak go zbudować i nim zarządzać, by maksymalnie wykorzystać jego potencjał? Wydaje się, że to zadanie jest łatwiejsze, gdy współpracujemy nie z grupą kilkuset czy kilkudziesięciu, a kilku osób. Tymczasem eksperci podkreślają, że zarządzanie zespołem to sztuka – i to bez względu na to, z ilu ludzi się on składa. – Rolą każdego menedżera jest bowiem organizowanie  pracy podwładnych, delegowanie zadań i kontrolowanie postępów w ich realizacji, wspieranie i motywowanie, często także rozwiązywanie konfliktów. W zależności od liczby pracowników aktywności te mają oczywiście inną charakterystykę, ale wbrew pozorom wiążą się z podobnym poziomem trudności – mówi Sylwia Szymańska, certyfikowany coach ICC i trener biznesu z firmy szkoleniowo-doradczej Integra Consulting Poland.

Małe zespoły mają pewne cechy, które menedżer może wykorzystać na korzyść – swoją, całej firmy, jak i danej grupy pracowników. – Jedną z zalet niewielkich składów jest to, że często charakteryzują się one płaską strukturą, a komunikacja oparta jest na kontaktach bezpośrednich, co sprawia, że łatwiej zadbać o skuteczny i bieżący przepływ informacji zarówno na linii menedżer – pracownik, jak i pomiędzy samymi pracownikami. Dzięki temu, że wszyscy wiedzą, jakie zadania realizują ich koleżanki i koledzy, można działać sprawniej i uniknąć na przykład niepotrzebnego dublowania aktywności – problemu, z którym zmaga się bardzo wiele dużych zespołów – mówi Sylwia Szymańska. Jeśli zarządza się mniej liczną grupą, łatwiej jest też wygospodarować czas dla poszczególnych podwładnych – zarówno na regularne spotkania, jak i na wsparcie ich w sprawach bieżących. – Dla wielu pracowników to bardzo ważne, bo bezpośrednia i bliska współpraca z szefem, menedżerem czy liderem sprawia, że mogą się od nich wiele nauczyć – podkreśla Szymańska.

Szef czy kolega?

Wielu z nas spędza w pracy znaczną część swojego dnia, nic więc dziwnego, że w biurach nawiązują się koleżeńskie czy nawet przyjacielskie relacje. To w szczególności domena niewielkich grup, które szybciej się ze sobą integrują. Ma to swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony przy pozytywnej atmosferze w biurze pracuje się po prostu przyjemniej, dodatkowo menedżer, który dobrze zna swoich pracowników, lepiej rozumie ich potrzeby, może skutecznie dbać o ich rozwój czy motywację, jest bardziej empatyczny. – Z drugiej jednak strony towarzyskie zależności mogą wpływać na wydawane przez szefa osądy czy podejmowane decyzje i sprawiać, że przełożonemu jest znacznie trudniej egzekwować od zespołu wykonywanie powierzonych zadań, być asertywnym i obiektywnie oceniać swoich podwładnych – zwraca uwagę Sylwia Szymańska.  – Niekiedy zdarza się nawet, że to pracownicy próbują wykorzystywać przyjacielskie relacje na swoją korzyść, na przykład przy wyjaśnianiu niedotrzymywania terminów czy braku realizacji przydzielonych zadań, stawiając menedżera w bardzo niekomfortowej sytuacji – dodaje.

Czy to oznacza, że lider kilkuosobowej grupy powinien zapomnieć o budowaniu przyjacielskich zażyłości z podwładnymi i dbać o to, by zawsze występować w formalnej roli szefa? – Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od osobowości samego menedżera, jak i od specyfiki zespołu, którym zarządza. Najważniejsze jest to, by być autentycznym i konsekwentnym – podsumowuje Sylwia Szymańska.

Nie przegap: Turkusowe zarządzanie, czyli firma bez szefa. Polacy jeszcze nie są na to gotowi

Opracował MK

Czytaj więcej

POLECANE

Marketing i sprzedaż1 miesiąc temu

Dlaczego warto inwestować w organizacje wydarzeń?

Powiedzmy sobie wprost. Żadna inwestycja w social media, e-mail marketing czy nieustanne i przestarzałe zaśmiecanie potencjalnego konsumenta ulotkami nie jest...

wiadomosci7 miesięcy temu

Limity i ograniczenia na Instagramie – poradnik dla początkujących

Masz nowe konto na Intagramie, ale Twoje posty finalnie nie wyglądają tak jak miały? Być może winę ponoszą limity, do...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Nauka potocznego słownictwa w języku obcym

Czy zdarza ci się myśleć, że znasz jakiś język obcy, a gdy rozmawiasz z rodzimym użytkownikiem danego kraju, okazuje się,...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Zadania, które wykona za Ciebie wirtualna asystentka

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, prędzej czy później nadejdzie moment, w którym ilość obowiązków i zadań do wykonania zacznie Cię...

Praca8 miesięcy temu

4 typy pracowników, na których trzeba uważać

Dobry pracownik jest dla przedsiębiorcy najcenniejszym elementem biznesu, dlatego znalezienie odpowiedniej osoby bywa czasochłonne i zdarza się, że na pozór...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Marketplace od Facebook konkurencją dla Allegro?

Marketplace to platforma sprzedażowa na Facebooku. Od dawna dostępna jest za granicą, ale w Polsce pojawiła się dopiero kilka dni...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Tom Hanks pokochał polskiego malucha

Od jakiegoś czasu media donosiły, że znany aktor, Tom Hanks, pochwalił się w sieci żartobliwym zdjęciem z Fiatem 126p. Tę...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Metoda na znikających followersów na Instagramie

Osoby, które nie znają instagramowej społeczności i zasad funkcjonowania w tym serwisie, mogą być zdziwione, że w ciągu jednej nocy...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Instagram – jak zdobyć followersów?

Instagram rośnie w siłę i zrzesza coraz więcej użytkowników. Poznaj sposób na to, by szybko i skutecznie zbudować bazę potencjalnych...

Zdrowie8 miesięcy temu

Firmowe mikołajki – jak nie popełnić gafy?

W wielu przedsiębiorstwach rokrocznie organizowane są firmowe mikołajki. Bardzo często tradycja wiąże się z losowaniem jednej osoby z firmy i...

Popularne